MexhitMusa

UP-FMF

Deri më tani nga trajnimet e QPM- UP, janë çertifikuar këta pjesëmarrës: 

Ø     Agron BajraktariØ     Luan AhmaØ     Argjira JunikuØ     Suzana ManxhukaØ     Gertruda DylaØ     Mimoza PllanaØ     Kemajl KurteshiØ     Kastriot BuzaØ     Lumturije ArifajØ     Burim NeziriØ     Milote SadikuØ     Hazbije SahitiØ     Rozafa KoliqiØ     Qerim SelimiØ     Mjellma Hatipi-IbrahimiØ     Arjeta BarutiØ     Nerimane KamberiØ     Shqiptar DemaçiØ     Alltane KryeziuØ     Blerta IsmajliØ     Vjollca KomoniØ     Dafina MullaØ     Burbuqe BerishaØ     Arbresha NixhaØ     Shqipe DevajaØ     Merita HashaniØ     Goneta GashiØ     Gani GashiØ     Valbona BerishaØ     Labinot ShahiniØ     Lulzim VokrriØ     Fisnik KurshumliuØ     Rexhep HasaniØ     Agon MekajØ     Sylejman HyseniØ     Arsim EjupiØ     Zarife Bajraktari-GashiØ     Kushtrim IstrefiØ     Shyqri GalicaØ     Bedri DurmishajØ     Gani BajraktariØ     Shkelzen DuçiØ     Zinaide KuçiØ     Astrit HamzaØ     Rina LimaniØ     Sokol KrasniqiØ     Shpejtim BulliqiØ     Shaip BytyqiØ     Sadije RexhepiØ     Jehona FeriziØ     Bahri PrebrezaØ     Naser KastratiØ     Nerimane KamberiØ     Albena ReshitajØ     Rrezarta BajramiØ     Enis AhmediØ     Jehona AhmediØ     Teuta BicajØ     Jahja HondoziØ     Sindorela Doli-KryeziuØ     Januz DervodeliØ     Gentian HoxhaØ     Festime MehdiuØ     Tahir LatifiØ     Kasum LetajØ     Valentina VokshiØ     Xhevat KrasniqiØ     Shqipe LohajØ     Qefsere Doko-GjonbalajØ     Ramë LikajØ     Armand KrasniqiØ     Greta LilaØ     Arbnore IbrahimajØ     Shkurta RrecajØ     Jehona ShkodraØ     Fatgzim LatifiØ     Izet ZeqiriØ     Isa MemishiØ     Jehona LushakuØ     Ilir GllarevaØ     Iliriana OsmaniØ     Arjeta PodrimajØ     Merita MartinajØ     Arijeta Stanovci

Ø     Shaip Krasniqi

Lecturers:University of Prishtina

 *    Adnan BOZALIJA, Mr.Sc.*    Arijeta STANOVCI, Mr.Sc.*    Bedri ABDULLAHU, Dr.Sc.*    Mjellma HATIPI, Mr.Sc.*    Flurim NEBIU, Mr.Sc.
 

PUBLICATIONS

  • Combined  treatment in gastric diseases: Mexhit MUSA1, Arijeta N.STANOVCI1, Adem MIFTARI: Ulqin, Montenegro
 
  • Monitoring of Particles PM10 and PM2.5 in the Mitrovica Urban Atmosphere – Kosovo: Afrim Syla12, Mexhit Musa1, Arijeta Stanovci1, Agron Veliu2,  North Somerset- United Kingdom

CERTIFIKIMI: Persosmeria ne Mesimdhenie

Deri më tani nga trajnimet e QPM- UP, janë çertifikuar këta pjesëmarrës:


Ø     Agron Bajraktari

Ø     Luan Ahma

Ø     Argjira Juniku

Ø     Suzana Manxhuka

Ø     Gertruda Dyla

Ø     Mimoza Pllana

Ø     Kemajl Kurteshi

Ø     Kastriot Buza

Ø     Lumturije Arifaj

Ø     Burim Neziri

Ø     Milote Sadiku

Ø     Hazbije Sahiti

Ø     Rozafa Koliqi

Ø     Qerim Selimi

Ø     Mjellma Hatipi

Ø     Arjeta Baruti

Ø     Nerimane Kamberi

Ø     Shqiptar Demaçi

Ø     Alltane Kryeziu

Ø     Blerta Ismajli

Ø     Vjollca Komoni

Ø     Dafina Mulla

Ø     Burbuqe Berisha

Ø     Arbresha Nixha

Ø     Shqipe Devaja

Ø     Merita Hashani

Ø     Goneta Gashi

Ø     Gani Gashi

Ø     Valbona Berisha

Ø     Labinot Shahini

Ø     Lulzim Vokrri

Ø     Fisnik Kurshumliu

Ø     Rexhep Hasani

Ø     Agon Mekaj

Ø     Sylejman Hyseni

Ø     Arsim Ejupi

Ø     Zarife Bajraktari

Ø     Kushtrim Istrefi

Ø     Shyqri Galica

Ø     Bedri Durmishaj

Ø     Gani Bajraktari

Ø     Shkelzen Duçi

Ø     Zinaide Kuçi

Ø     Astrit Hamza

Ø     Rina Limani

Ø     Sokol Krasniqi

Ø     Shpejtim Bulliqi

Ø     Shaip Bytyqi

Ø     Sadije Rexhepi

Ø     Jehona Ferizi

Ø     Bahri Prebreza

Ø     Naser Kastrati

Ø     Nerimane Kamberi

Ø     Albena Reshitaj

Ø     Rrezarta Bajrami

Ø     Enis Ahmedi

Ø     Jehona Ahmedi

Ø     Teuta Bicaj

Ø     Jahja Hondozi

Ø     Sindorela Doli

Ø     Januz Dervodeli

Ø     Gentian Hoxha

Ø     Festime Mehdiu

Ø     Tahir Latifi

Ø     Kasum Letaj

Ø     Valentina Vokshi

Ø     Xhevat Krasniqi

Ø     Shqipe Lohaj

Ø     Qefsere Doko

Ø     Ramë Likaj

Ø     Armand Krasniqi

Ø     Greta Lila

Ø     Arbnore Ibrahimaj

Ø     Shkurta Rrecaj

Ø     Jehona Shkodra

Ø     Fatgzim Latifi

Ø     Izet Zeqiri

Ø     Isa Memishi

Ø     Jehona Lushaku

Ø     Ilir Gllareva

Ø     Iliriana Osmani

Ø     Arjeta Podrimaj

Ø     Merita Martinaj

Ø     Arijeta Stanovci

Ø     Shaip Krasniqi

UP

Deri më tani nga trajnimet e QPM- UP, janë çertifikuar këta pjesëmarrës:


Ø     Agron BajraktariØ     Luan AhmaØ     Argjira JunikuØ     Suzana ManxhukaØ     Gertruda DylaØ     Mimoza PllanaØ     Kemajl KurteshiØ     Kastriot BuzaØ     Lumturije ArifajØ     Burim NeziriØ     Milote SadikuØ     Hazbije SahitiØ     Rozafa KoliqiØ     Qerim Selimi

Ø     Mjellma Hatipi

Ø     Arjeta BarutiØ     Nerimane KamberiØ     Shqiptar DemaçiØ     Alltane KryeziuØ     Blerta IsmajliØ     Vjollca KomoniØ     Dafina MullaØ     Burbuqe BerishaØ     Arbresha NixhaØ     Shqipe DevajaØ     Merita HashaniØ     Goneta GashiØ     Gani GashiØ     Valbona BerishaØ     Labinot ShahiniØ     Lulzim VokrriØ     Fisnik KurshumliuØ     Rexhep HasaniØ     Agon MekajØ     Sylejman HyseniØ     Arsim Ejupi

Ø     Zarife Bajraktar

Ø     Kushtrim IstrefiØ     Shyqri GalicaØ     Bedri DurmishajØ     Gani BajraktariØ     Shkelzen DuçiØ     Zinaide KuçiØ     Astrit HamzaØ     Rina LimaniØ     Sokol KrasniqiØ     Shpejtim BulliqiØ     Shaip BytyqiØ     Sadije RexhepiØ     Jehona FeriziØ     Bahri PrebrezaØ     Naser KastratiØ     Nerimane KamberiØ     Albena ReshitajØ     Rrezarta BajramiØ     Enis AhmediØ     Jehona AhmediØ     Teuta BicajØ     Jahja Hondozi

Ø     Sindorela Doli

Ø     Januz DervodeliØ     Gentian HoxhaØ     Festime MehdiuØ     Tahir LatifiØ     Kasum LetajØ     Valentina VokshiØ     Xhevat KrasniqiØ     Shqipe Lohaj

Ø     Qefsere Doko

Ø     Ramë LikajØ     Armand KrasniqiØ     Greta LilaØ     Arbnore IbrahimajØ     Shkurta RrecajØ     Jehona ShkodraØ     Fatgzim LatifiØ     Izet ZeqiriØ     Isa MemishiØ     Jehona LushakuØ     Ilir GllarevaØ     Iliriana OsmaniØ     Arjeta Podrimaj

Ø     Merita Martinaj

Ø     Arijeta StanovciØ     Shaip Krasniqi

FMF

Lecturers:University of Prishtina 

  • Dr. Sc.Bedri Abdullahu

  • Mr. Sc.Adnan Bozalija

  • Mr. Sc.Arijeta Stanovci

  • Mr. Sc.Adnan Bozalija

  • Mr. Sc.Florim Nebiu

  • Mr. Sc.Mjellma Hatipi

  • Mr. Sc.Mexhit Musa